vdberg_schadetaxatie_expertise_gewassen glastuinbouw

Gewassen glastuinbouw

Schade aan groente- en sierteeltgewassen in de kas.

Schade aan een gewas in de glastuinbouw kan vele oorzaken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan storm, brand of storingen. Ongeacht de aard van de toedracht, u vindt in ons een betrouwbare partner in schadetaxatie en wij gaan vakkundig voor u te werk.

Bij het reëel vaststellen van de schadeomvang aan een gewas komt een hoop specifieke kennis kijken. Niet alleen kennis van het desbetreffende product, maar ook van bijvoorbeeld de teeltomstandigheden. Van den Berg schadetaxatie & expertise beschikt hierover en mag zich hierin gespecialiseerd noemen.

We kunnen deskundig schade taxeren voor u, maar onderzoeken indien gewenst ook de toedracht. De resultaten van de expertise worden verwerkt in een duidelijk en transparant rapport, dat voor alle partijen acceptabel is.

Heeft u schade aan uw gewas? Wij staan voor u klaar.

Neem contact op