vdberg_schadetaxatie_expertise_Transport_agribusiness

Transport binnen de agribusiness

Schade aan glastuinbouwproducten gedurende transport en opslag.

Om consumenten te bereiken leggen kasproducten dikwijls vele kilometers af middels vrachtwagen, vliegtuig of zeecontainer. Ook uitgangs- en plantmateriaal voor diverse teelten reizen de gehele wereld over. Dan kan er wel eens iets mis gaan, wat product- of teeltschade als gevolg heeft.

U kunt zich tot Van den Berg schadetaxatie & expertise wenden voor het vaststellen van de schadeomvang, veroorzaakt gedurende het transport of de opslag. Heeft u reeds een schadetaxatie laten uitvoeren, maar wenst u een second opinion? Dan kunt u bij ons terecht voor contra-expertise.

Uiteraard doen wij ook graag onderzoek naar de oorzaak van de schade. Deskundige expertise en analyse, resulterend in een helder rapport.

Heeft u schade aan uw gewas? Wij staan voor u klaar.

Neem contact op