vdberg_schadetaxatie_expertise_techniek_glastuinbouw

Techniek glastuinbouw

Schade aan de techniek van een glastuinbouwbedrijf.

Moderne glastuinbouwbedrijven maken veel gebruik van innoverende technieken die een steeds grotere rol vervullen binnen het bedrijfsproces. Technische schade betekent hierdoor niet alleen schade aan de desbetreffende apparatuur, maar kan ook grote gevolgen hebben voor o.a. de teelt en financiën.

Van den Berg schadetaxatie & expertise kijkt verder. De schadetaxatie beperkt zich niet alleen tot de geleden technische schade, maar wij stellen ook de schadeomvang als gevolg daarvan vast.

Door middel van onderzoek en analyses kunnen wij tevens de oorzaak achterhalen, om herhaling te voorkomen. U kunt hierbij rekenen op onze specifieke kennis van de glastuinbouw en wij verzekeren u van een gedegen en helder rapport.

Heeft u schade aan uw gewas? Wij staan voor u klaar.

Neem contact op