vdberg_schadetaxatie_expertise_schadeexpertise

Schade-expertise

Tot tevredenheid van alle betrokkenen

Het kan voorkomen dat betrokken partijen behoefte hebben aan een gedegen onderzoek naar de oorzaak van geleden schade. In de glastuinbouw en professionele viskweek is kennis van de sector dan onmisbaar voor een goede en correcte analyse.

Door de specialisatie van Van den Berg schadetaxatie & expertise op deze werkgebieden, zijn wij in staat om onze onderzoeken en analyses kundig en gedetailleerd uit te voeren. Ons streven hierbij is een bevredigend resultaat voor alle betrokken partijen, vastgesteld in een duidelijk en helder rapport. Open communicatie is hierbij onmisbaar en dat kunt u dan ook van ons verwachten.

Heeft u schade aan uw gewas? Wij staan voor u klaar.

Neem contact op