vdberg_schadetaxatie_expertise_schadetaxaties

Schadetaxatie

Gespecialiseerd en betrouwbaar

Het vaststellen schade in de glastuinbouw vraagt om kennis en inzicht. Alle mogelijke invloeden van o.a. plantfysiologie, teeltomstandigheden, ziekten en plagen zijn hierbij van belang. Ook bij schade in een professionele viskwekerij en van agrarische producten gedurende transport en opslag, is een competente partij cruciaal om de reële schadeomvang te kunnen bepalen.

Van der Berg schadetaxatie & expertise beschikt over deze kennis en competentie en is daardoor in staat om een objectieve, betrouwbare schadetaxatie uit te voeren.

Heeft u schade aan uw gewas? Wij staan voor u klaar.

Neem contact op